Czynna codziennie w godzinach:

800-1400 - poniedziałek

800-1500 - wtorek

800-1500 - środa

800-1400 - czwartek

800-1400 - piątek

Opiekun biblioteki: mgr Maria Sendera


W bibliotece obowiązują regulaminy:
1. Regulamin biblioteki czyli prawa i warunki korzystania z biblioteki.
2. Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.