Piotr Chylarecki - dyrektor Gimnazjum w Malechowie.

Eliza Wróblewska - Hencel - z-ca dyrektora Gimnazjum w Malechowie.

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.