Do nawigacji po stronie Biuletynu Informacji Publicznej służy Menu przedmiotowe.
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami zapisanymi na czarnym tle.
W celu ułatwienia odnalezienia informacji ,w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (aktywne linki umieszczone po obu stronach ekranu opisane na łososiowym tle).
Po wskazaniu kursorem myszy nazwy podkategorii, kursor przyjmuje kształt dłoni a nazwa podkategorii zostaje pogrubiona i przesuwa się lekko w lewą stronę.
Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w nazwę danej podkategorii, informacje do których się ona odnosi, wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej w środkowej części ekranu.
Jeżeli do słowa lub wersu podlinkowana jest (podłączona) szersza informacja, to kursor myszy po wskazaniu na to słowo lub wers przybiera  postać dłoni.
Po „kliknięciu” na podkreślonym słowie lub wersie nowe informacje wyświetlane są w postaci kolejnego podmenu lub w tak zwanym oknie „pop-up”.
W każdym tego typu oknie istnieje możliwość wydrukowania zawartej tu treści, zapisania jej na dyskietce (lub dysku), bądź po zapoznaniu się z treścią - zamknięcia okna.
Wspomniane funkcje (“ZAPISZ”, “DRUKUJ”, “ZAMKNIJ”) zawsze się znajdują na pasku nawigacyjnym w prawym górnym rogu okna pop-up.
Dokumenty specyficzne dla placówki takie jak treść prawa miejscowego lub inne informacje zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, który za można pobrać ze strony:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:
- Zakładka Strona Główna - pozwala na wyświetlenie danych teleadresowych Gimnazjum w Malechowie,
- Zakładka Mapa Strony - pozwala na wyświetlenie struktury całej strony Bip w postaci drzewa, którego wszystkie wyswietlone nazwy są aktywnymi linkami do właściwych treści na stronie,
- Zakładka Lokalizacja - wyświetla w postaci mapy google położenie miejscowości Malechowo.
- Zakładka Kontakt - zawiera multi-formularz kontaktowy pozwalający wysyłać wiadomości e-mail na adresy: Gimnazjum w Malechowie (sekratariat), dyrektora Gimnazjum w Malechowie, readakcji strony BIP,
- Przycisk z logo strony głównej Biuletynu - umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- Przycisk z logo Gimnazjum w Malechowie - umożliwia przejście na stronę informacyjną Gimnazjum w Malechowie,
- Przycisk Go! - umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku z napisem "szukaj", efekt wyszukiwania jest również możliwy do wywołania przyciskiem Enter z klawiatury.

W dolnej części ekranu znajdują siędodatkowe informacje o charakterze statyastycznym:
- Popularne - wyświetla listę czterech najpopularniejszych artykułów ze strony BIP, które są aktywnymi linkami do treści w nich zawartych,
- Ostatnio modyfikowane - wyświetla listę czterech ostatnio modyfikowanych artykułów ze strony BIP, które są aktywnymi linkami do treści w nich zawartych,
- Statystyki serwisu – umożliwia obejrzenie statystyk dotyczących częstotliwości przeglądania strony BIP oraz łącznej ilości odwiedzin strony.

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.