Czynna codziennie w godzinach: 700-1530

Opiekun świetlicy: mgr Edyta Korowajczyk

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

1. Po przyjeździe do szkoły, do godz. 8.05, przebywaj wyłącznie w świetlicy bądź na dolnym holu. Jeżeli są zajęcia w kawiarence internetowej lub w sali gimnastycznej, to możesz dodatkowo korzystać z tych zajęć.
2. Podczas godzin wolnych od zajęć (lekcje dzielone na grupy, nie uczęszczanie na lekcje religii, zastępstwa) przebywaj w świetlicy.
3. Chcąc skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej uzyskaj zgodę nauczyciela świetlicy.
4. Po zakończeniu lekcji przychodź na świetlicę i pozostań tutaj aż do momentu godziny odjazdu autobusu.
5. W dni pogodne, za zgodą i pod opieką nauczyciela świetlicy, korzystaj z terenu przed szkołą.
6. Przebywając w świetlicy, możesz korzystać z gier, telewizora i innych sprzętów po uzyskaniu uprzedniej zgody nauczyciela świetlicy.
7. Na co dzień dbaj o sprzęty i inne przedmioty znajdujące się w świetlicy.
8. Dbaj o ład i porządek, odkładaj gry na swoje miejsce.
9. Zachowuj się wobec innych tak, jak chciałbyś, aby zachowywano się wobec ciebie.
10. Nie sprawiaj innym przykrości.
11. Nie przeszkadzaj innym swoim głośnym zachowaniem.
12. Włączaj się w działalność świetlicy.

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.