Aktualne zarządzenia - rozwiń wszystkie

25/16/17 z dnia 16.09.2016r.-organizacja roku szkolnego
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 432, z późniejszymi zmianami) Dyrektor Gimnazjum zarządza:

§ 1

W roku szkolnym 2016/ 2017 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

- 31 października 2016 r. (poniedziałek)

- 14 listopada 2016 r. (poniedziałek)

- 19,20,21 kwietnia 2017 ( środa, czwartek, piątek)) – dni egzaminu gimnazjalnego, nie dotyczy klas III

- 2 maja 2017 r. (wtorek)

- 16 czerwca 2017 r. (piątek)

- 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)

§ 2

Zakończenie roku szkolnego 2016/ 2017 – 23 czerwca 2017 r. (piątek).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

24/16/17 z dnia 16. 09. 2016r.-strój i telefony komórkowe
Na podstawie Statutu Szkoły § 29 pkt 3 ppkt k Dyrektor Gimnazjum w Malechowie zarządza:

§ 1

W roku szkolnym 2016/ 2017 obowiązuje strój codzienny:

- bluzka, bluza, sweter, koszulka w stonowanych kolorach, zakryte ramiona,

- spódnica lub spodnie o klasycznym kroju, gładkie w stonowanych kolorach,

- spodnie muszą zakrywać brzuch i plecy.

§ 2

Na terenie szkoły będzie obowiązywał zakaz:

- noszenia kapturów i czapek na głowie,

- przychodzenia do szkoły z kolczykami w takich miejscach jak: nos, pępek, język, brwi, usta,

- stosowanie nadmiernego makijażu.

§ 3

Na terenie szkoły dopuszcza się:

- noszenie biżuterii (tj. małych kolczyki przylegające do uszu, bransoletka na ręku, łańcuszek z jedną zawieszką).

§ 4

Na okres roku szkolnego 2016/ 2017 dopuszcza się używanie telefonów komórkowych przez uczniów w wyznaczonych miejscach: świetlica szkolna i dolny hol, tereny wokół szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

23/15/16 z dnia 29.08.2016r.-pomoc psycholog.-pedagog.
Na podstawie § 19 ust. 9 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 532) powołuję zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 1

W skład zespołu wchodzą:

  1. Irena Stalko – nauczyciel chemii, biologii
  2. Anna Michlewicz – nauczyciel języka polskiego – koordynator zespołu
  3. Konrad Woszczyk – pedagog
  4. Sylwia Radko – nauczyciel języka polskiego

§ 2

Zespół zostaje powołany na czas od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

22/15/16 z dnia 29.08.2016r.-koordynator projektów edukacyjnych
Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 18 czerwca 2015 r. poz. 843) rozdziału XVIII WSO oraz Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych

§ 1

Powołuję szkolnego koordynatora projektów edukacyjnych panią Martę Perzyńską oraz osobę wspomagającą panią Irenę Stalko.

§ 2

Koordynator zostaje powołany na czas od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2017 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

6/13/14 z dnia 01.10.13r.-dyżury nauczycielskie
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmianami Dyrektor Gimnazjum w Malechowie zarządza:

§ 1

Nauczyciele, którym zostało przydzielone zastępstwo, pełnią również dyżur nauczycielski po przepracowanej godzinie za osobę nieobecną.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

5/13/14 z dnia 17.09.13r.-bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły
Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 7 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późn. zmianami Dyrektor Gimnazjum w Malechowie zarządza:

§ 1

Autobusy przywożące i odwożące młodzież do szkoły zatrzymują się przed głównym wejściem do budynku.

§ 2

Uczniowie nie będą oczekiwali na autobus w innych miejscach (np. w okolicy kotłowni, z boku budynku), gdyż zagraża to ich bezpieczeństwu.

§ 3

Nauczyciele pełniący dyżur podczas odjazdów autobusów mają obowiązek informować uczniów o właściwym miejscu oczekiwania na autobus.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

4/13/14 z dnia 13.09.13r.-organizacja roku szkolnego
Na podstawie § 5. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Gimnazjum zarządza:

§ 1

W roku szkolnym 2013/2014 dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
- 2, 3 stycznia 2014 r. (czwartek, piątek)
- 23, 24, 25 kwietnia 2014 ( środa, czwartek, piątek) – dni egzaminu gimnazjalnego, nie dotyczy klas III
- 2 maja 2014 r. (piątek)
- 20 czerwca 2014 r. (piątek)
- 23 czerwca 2014 r. (poniedziałek)

§ 2

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 – 27 czerwca 2014 r. (piątek).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3/13/14 z dnia 13.09.13r.-odpowiedni strój i używanie tel. kom.
Na podstawie Statutu Szkoły § 29 pkt 3 ppkt k Dyrektor Gimnazjum w Malechowie zarządza:

§ 1

W roku szkolnym 2013/ 2014 obowiązuje strój codzienny:
- bluzka, bluza, sweter, koszulka w stonowanych kolorach, zakryte ramiona,
- spódnica lub spodnie o klasycznym kroju, gładkie w stonowanych kolorach,
- spodnie muszą zakrywać brzuch i plecy.

§ 2

Na terenie szkoły będzie obowiązywał zakaz:
- noszenia kapturów i czapek na głowie,
- przychodzenia do szkoły z kolczykami w takich miejscach jak: nos, pępek, język, brwi, usta,
- stosowanie nadmiernego makijażu.

§ 3

Na terenie szkoły dopuszcza się:
- noszenie biżuterii (tj. małych kolczyki przylegające do uszu, bransoletka na ręku, łańcuszek z jedną zawieszką).

§ 4

Na okres roku szkolnego 2013/ 2014 dopuszcza się używanie telefonów komórkowych przez uczniów w wyznaczonych miejscach: świetlica szkolna i dolny hol.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   
© 2013 Gimnazjum w Malechowie.